Welkom op mijn informatieve webpagina.

Lees mijn geschiedenis of ontdek wie Feike Dijkstra is.

Maar ontdekt ook de instrumenten die hij bespeeld.

 

Welkom!

Sinds begin Oktober 2022 ben ik op privéles gegaan bij Mannes Hofsink. Voor het kerknieuws van Workum, Koudum, Molkwerum en Warns schrijf ik 1x per maand een column over hoe ik vorder in de lessen. Deze columnserie heeft de titel Feike op Les. Daarnaast zal er een 2-delige column verschijnen met de titel: Organisten zijn ook mensen.

Column Feike op les, deel 3

Tactus minor


De beste wensen!

 

Inmiddels zijn we drie lessen verder. De afgelopen lessen vonden plaats in de Samenstroom in Meppel en in de St.Gertrudiskerk te Workum. De Samenstroom ligt op een steenworp afstand van de Mariakerk en heeft naast een kerkgebouw ook een kerkelijk centrum. Voor een gemeente ideaal en praktisch, hoewel de Mariakerk veel meer geschiedenis ademt dan de Samenstroom.

De cursus Bevoegdheidsverklaring 3 is dus een semiprofessionele opleiding, nr.1 en 2 zijn conservatoriumopleidingen. Iemand uit mijn kringen merkte op dat nr.3 zwaarder en pittiger is dan nr.1 en 2. En dat is inderdaad waar. Veel meer theorie en opdrachten.

 

Mannes en ik zijn begonnen met de lesboeken van de eerste 2 modules, Algemene muziekleer en (Kerk)Geschiedenis.

 

Bij Module 2 komt de algehele kerkgeschiedenis aan bod, maar ook de orgel- en muziekgeschiedenis. Tijdens het leren kwam ik meer te weten over de vroegmiddeleeuwse liederen die er in het liedboek staan. Ook de kerkvaders die de teksten hierbij geschreven hebben. Denk hierbij o.a aan Ambrosius. De kerkvaders hebben een onmisbare rol gespeeld bij de liederen die wij ten hedendaags zingen.

 

Een nieuw gebied wat ik nu betreed zijn de Gregoriaanse psalmen en gezangen. De muziekbalken met 4 lijnen in plaats van 5 was mij bekend, maar niet ervaren mee. Ook begreep ik in eerste instantie de betekenis niet van de symbolen. Maar na de recente les die ik hier in Workum heb gehad, snap ik nu meer hoe het Gregoriaans een grote rol heeft gespeeld bij de huidige muziek die wij nu zingen en/of spelen.


Bij Module 1 Algemene muziekleer komt de Tactus aan bod. De Tactus is de oudere maatslag die o.a. In de Psalmen voorkomt. Let u op het open nootje met een staartje eronder en een 1 erboven. Dit is dus de Tactus minor.


Daarnaast zijn er nog 2 andere Tactus-varianten, naast de algemene maatvormen.


Het is voor mij wennen, maar erg leerzaam en goed om te weten hoe ik de maat moet aangeven aan het orgel, dan wel in de kerk a capella.

In het nieuwe jaar gaan we verder met de theorie van deze cursus. Het zal zeker pittig zijn, maar ik heb er het volste vertrouwen in en ga er vol voor. Het behalen van datgene wat voor mij altijd een droom is geweest.


Soli Deo Gloria! Feike.


 

Column Organisten zijn ook mensen, deel 1

Deze column is in twee delen geschreven vanuit het oogpunt van de organist. Daarnaast heeft deze column het doel om de problemen de Kerk in Nederland anno 2022 in onze regio aan te stippen. Het is niet de bedoeling om kritiek te uiten, maar om een discussie te voeren met de grote vraag: Wat kan ik of wat kunnen wij doen?

 

Secularisatie speelt vandaag de dag een grotere rol dan we zouden willen toegeven. Elke week sluit er wel een kerk, wordt een gebouw verkocht of zelfs gesloopt omdat de gemeente het niet meer kan opbrengen haar te onderhouden. Er zijn genoeg berichten over dit trieste nieuws dat ons allen raakt..

We zien het in onze omgeving genoeg dat zelfs in de Zuidwesthoek de secularisatie al gaande is. Banken die voorheen vol zaten, blijven soms half gevuld, of zelfs leeg.

 

Ook in het vak organisten is te zien dat het achteruit gaat in plaats van vooruit. Het overige deel van de organisten in Friesland is de leeftijd van 60 jaar al gepasseerd. Het is dan ook lastig om nieuwe organisten te vinden die zouden willen spelen. Jongeren zijn tegenwoordig niet meer enthousiast te krijgen voor het orgel. Het imago van het orgel heeft iets ouds en saaie muziek kan er alleen maar gespeeld worden. In de jaren 60-70 van de vorige eeuw zorgde de Muziekschool nog wel voor aanwas aan jonge organisten, maar sinds de Muziekschool van budget is ontdaan, is er weinig van over. Hier rijst de eerste vraag: Wat kan men hier aan doen?

 

Dan de kerkdienst in het algemeen.

Jonge organisten (zoals ondergetekende) hebben het druk. Er is meer vraag dan aanbod. En de druk ligt hoog. Je kunt eenmaal niet op 2 plaatsen tegelijk zijn.

In een Facebook-bericht van 6 Oktober 2022 sprak ik mijn zorgen uit over het gebrek aan organisten. Ik vroeg mij af hoe het erover 10 jaar uit zag, als er meer oudere organisten gestopt waren (of zelfs overleden). Mijn conclusie was somber.

Maar dan weer de vraag: Wat kunnen we hier aan doen?

 

In de volgende kerknieuwsblad het vervolg van deze column. Feike